کالیته سازی تهران

کالیته سازی نجفی

طراحی ، ساخت و تولید کالیته های بوک و سرکالیته (مقوایی ، چوبی ) فانتزی،چاپی،کاغذی،چرمی ،  و …)در طرح وابعاد گوناگون مورد نیاز انواع پارچه های پرده ای، مبلی، شانل،حریر،مخمل، و…

قبول انواع سفارش از تمام استان های ایران

کارخانه قم : خیابان آذر ، پاساژ سعدی ، طبقه دوم ، پلاک ۱۰

دفتر : ۰۲۱۵۵۳۵۵۰۳۴

مجید نجفی     ۰۹۱۲۰۷۲۱۰۸۱

 کارگاه :ورامین 

کانال تلگرام : https://t.me/kaliteh_najafi

تولید کالیته آبشاری قم

کالیته سازی نجفی

تولــــید کالیته آبشاری قم

 

تــــولید انواع کــــالیته ( سرکالیته – بوک )

طراحی وتولید سرکالیته وکالیته های بوک (مقوایی ، چوبی ) فانتزی،چاپی،کاغذی،چرمی ، و …)در

طرح وابعاد گوناگون مورد نیاز انواع پارچه های پرده ای، مبلی، شانل،حریر،زبرا ، مخمل، و…

قبول انواع سفارش از تمام استان های ایران

 

 

دفتر : ۰۲۱۵۵۳۵۵۰۳۴

مجید نجفی ۰۹۱۲۰۷۲۱۰۸۱

کارخانه قم : فلکه معصومیه – بلوار ایت الله کاشانی – کوچه ۵۷ – پلاک ۱۲ – زیرزمین

کارخانه نهران : ورامین – روغن کشی

کانال تلگرام : https://t.me/kaliteh_najafi

ساخت کالیته پارچه

کالیته سازی قم

 

تــــولید انواع کــــالیته ( سرکالیته – بوک )

طراحی وتولید سرکالیته وکالیته های بوک (مقوایی ، چوبی ) فانتزی،چاپی،کاغذی،چرمی ، و …)در

طرح وابعاد گوناگون مورد نیاز انواع پارچه های پرده ای، مبلی، شانل،حریر،زبرا ، مخمل، و…

قبول انواع سفارش از تمام استان های ایران

 

 

دفتر : ۰۲۱۵۵۳۵۵۰۳۴

مجید نجفی ۰۹۱۲۰۷۲۱۰۸۱

کارخانه قم : فلکه معصومیه – بلوار ایت الله کاشانی – کوچه ۵۷ – پلاک ۱۲ – زیرزمین

کارخانه نهران : ورامین – روغن کشی

کانال تلگرام : https://t.me/kaliteh_najafi

کالیته سازی قم

کالیته سازی قم

 

تــــولید انواع کــــالیته ( سرکالیته – بوک )

طراحی وتولید سرکالیته وکالیته های بوک (مقوایی ، چوبی ) فانتزی،چاپی،کاغذی،چرمی ، و …)در

طرح وابعاد گوناگون مورد نیاز انواع پارچه های پرده ای، مبلی، شانل،حریر،زبرا ، مخمل، و…

قبول انواع سفارش از تمام استان های ایران

 

 

دفتر : ۰۲۱۵۵۳۵۵۰۳۴

مجید نجفی ۰۹۱۲۰۷۲۱۰۸۱

کارخانه قم : فلکه معصومیه – بلوار ایت الله کاشانی – کوچه ۵۷ – پلاک ۱۲ – زیرزمین

کارخانه نهران : ورامین – روغن کشی

کانال تلگرام : https://t.me/kaliteh_najafi

کالیته پرده آبشاری

کالیته سازی نجفی

تولــــید کالیته آبشاری

 

تــــولید انواع کــــالیته ( سرکالیته – بوک )

طراحی وتولید سرکالیته وکالیته های بوک (مقوایی ، چوبی ) فانتزی،چاپی،کاغذی،چرمی ، و …)در

طرح وابعاد گوناگون مورد نیاز انواع پارچه های پرده ای، مبلی، شانل،حریر،زبرا ، مخمل، و…

قبول انواع سفارش از تمام استان های ایران

 

 

دفتر : ۰۲۱۵۵۳۵۵۰۳۴

مجید نجفی ۰۹۱۲۰۷۲۱۰۸۱

کارخانه قم : فلکه معصومیه – بلوار ایت الله کاشانی – کوچه ۵۷ – پلاک ۱۲ – زیرزمین

کارخانه نهران : ورامین – روغن کشی

کانال تلگرام : https://t.me/kaliteh_najafi

تولید کالیته بوک چرم

کالیته سازی نجفی

 

✔️ کالیته بوک در ابعاد مختلف

✔️ جنس بوک چوب است

✔️ روکش بوک گالینگور های رنگی و یا چرم میباشد

✔️ دستگیره بوک چرم بافته شده و یا کیفی است

✔️ جنس سرکالیته داخل یوک از چوب میباشد

✔️ برش پارچه ها با دورچسب و بدون دورچسب دالبر است

 

آدرس دفتر : تهران – علی آباد جنوبی – بلوار دستواره – کوچه اکبری – پلاک ۲۴

 

آدرس کارخانه :  قم – بلوار آیت الله کاشانی – بعد از فلکه معصومیه – روبروی مسجد الزهرا – کوچه ۵۷ پلاک ۱۲ زیرزمین اول

تلفن : ۰۲۱۵۵۹۱۱۶۱۰  – ۰۲۱۵۵۳۵۵۰۳۴

همراه : ۰۹۱۲۰۷۲۱۰۸۱  مجید نجفی

آدرس کانال تلگرام : https://t.me/kaliteh_najafi

 

ساخت کالیته بوک چرم

کالیته سازی نجفی

 

✔️ کالیته بوک در ابعاد مختلف

✔️ جنس بوک چوب است

✔️ روکش بوک گالینگور های رنگی و یا چرم میباشد

✔️ دستگیره بوک چرم بافته شده و یا کیفی است

✔️ جنس سرکالیته داخل یوک از چوب میباشد

✔️ برش پارچه ها با دورچسب و بدون دورچسب دالبر است

 

آدرس دفتر : تهران – علی آباد جنوبی – بلوار دستواره – کوچه اکبری – پلاک ۲۴

 

آدرس کارخانه :  قم – بلوار آیت الله کاشانی – بعد از فلکه معصومیه – روبروی مسجد الزهرا – کوچه ۵۷ پلاک ۱۲ زیرزمین اول

تلفن : ۰۲۱۵۵۹۱۱۶۱۰  – ۰۲۱۵۵۳۵۵۰۳۴

همراه : ۰۹۱۲۰۷۲۱۰۸۱  مجید نجفی

آدرس کانال تلگرام : https://t.me/kaliteh_najafi

 

کالیته سازی نجفی

کالیته سازی نجفی
 
 

تــــولید انواع کــــالیته ( سرکالیته – بوک )

طراحی وتولید سرکالیته وکالیته های بوک (مقوایی ، چوبی ) فانتزی،چاپی،کاغذی،چرمی ،  و …)در طرح وابعاد گوناگون مورد نیاذ انواع پارچه های پرده ای، مبلی، شانل،حریر،مخمل، و…

قبول انواع سفارش از تمام استان های ایران

دفتر : تهران ، علی آباد جنوبی ، خیابان دستواره ، کوچه اکبری ، پلاک ۲۸ .  نجفی

دفتر : ۰۲۱۵۵۳۵۵۰۳۴

مجید نجفی     ۰۹۱۲۰۷۲۱۰۸۱

 کارگاه :تهران

 آدرس : دفتر : تهران ، علی آباد جنوبی ، خیابان دستواره ، کوچه اکبری ، پلاک ۲۸ .  نجفی